Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat
 Foto: Trygve OpsethUtsikt nordover fra Storgnollen  Foto: Trygve OpsethBrynflå Foto: Trygve OpsethVestapå Storgnollen  Foto: Trygve OpsethLitelhammarflå Foto: Trygve OpsethSlottet Foto: Trygve Opseth Foto: Trygve Opseth

Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat

Fulufjellet nasjonalpark er et sammenhengende skog- og fjellområde. Fulufjellmassivet er et platåfjell som er delt mellom Norge og Sverige. Sveriges del av dette område ble vernet som nasjonalpark i 2002 (Fulufjällets nationalpark). Naturen kjenner ingen administrative grenser og opprettelsen av Fulufjellet nasjonalpark bidrar til å sikre store økologiske, landskapsmessige og friluftsmessige verdier som er knyttet til området Fulufjellet. Den er et viktig bidrag for å bevare verdifulle deler av den skandinaviske naturarven.


Nyheter

Brukerundersøkelsen i Fulufjellet nasjonalpark 2016

Selvregistreringskasse ved Bjønnmorsetra

Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerunderundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert den 8. mars 2017 på Stöten Ski Hotell i Sälen under en Kickoff for prosjektet "Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker". Rapporten kan du lese her.

(Publisert:27.09.2017)

Kunnskapsseminar 3.-4. oktober 2017

Velkommen til kunnskapsseminar i Idre 3.-4. oktober! Invitasjon, program og påmelding finner du ved å klikke her.

(Publisert:24.08.2017 Sist endret:25.08.2017)

Årsrapport for 2016

Årsrapporten for 2016 er nå lagt ut.

(Publisert:11.05.2017)

Fulufjellets forskningsseminar 2016

Det årlige «Fulufjellets forskningsseminar» arrangeres av Länsstyrelsen i Dalarna og Nasjonalparkstyret for Fulufjellet på Naturum Fulufjället 6. – 7. oktober 2016. Seminaret er åpent for alle og er gratis. Formålet med disse seminarene er å øke interessen for de to nasjonalparkene i Fulufjellet, samt å øke forståelsen for naturvern. 

(Publisert:29.09.2016)

Nasjonalparkstyret vil vite mer om de besøkende i Fulufjellet

Selvregistreringskasse ved Drøkkjekjeldvegen

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet vil i sommer/høst gjennomføre en undersøkelse blant brukerne av Fulufjellet. Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hva de gjør, hvilken oppfatning de har av området, og ikke minst; hvilke ønsker de har for f.eks. stimerking, tilrettelegging og informasjon. Dette vil gi styret et bedre grunnlag for å ...

(Publisert:01.07.2016)

Storsatsing på Fulufjellets nasjonalparker

  Interreg Sverige-Norge har godkjent søknad fra Nasjonalparkstyret for Fulufjellet og Länsstyrelsen Dalarna til samarbeidsprosjektet ”Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker”.  Målet er å utvikle en felles og omforent besøksforvaltning, samt ta i bruk besøksforvaltning som et verktøy i en grenseoverskridende besøksstrategi for de to nasjonalparkene. ...

(Publisert:23.05.2016 Sist endret:12.05.2017)
Vis nyhetsarkiv