Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
Gjende frå Besseggen Foto: Thor Østbye - SNOSmørstabbtindane Foto: Magnus SnøtunBarnas Naturoppsyn i Ringsdalen. Verdas flottaste klasserom? Foto: Magnus SnøtunVettisfossen - 275 meter fritt fall frå fjellet og ned i gjelet. Foto: Thor ØstbyeNyrestaurert steinbu ved Leirvassbu med utsyn mot Kyrkja Foto: Magnus SnøtunVillreinflokken på Berdalsfjellet. Foto: Magnus Snøtun

Jotunheimen og Utladalen

 - Jotnar på Noreg sitt tak og øksehogget i vest


«Jøtunheimen» døypte Aasmund Olavsson Vinje fjella her i 1862, inspirert av det ville landskapet og norrøn mytologi. Jotnane – trolla – har heimen sin her. Jøtunheimen vart seinare til Jotunheimen, det namnet vi brukar i dag på dette mektige området med dei høgaste fjella i Nord-Europa.

Biletgalleri


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her 


Nyhende

Stirestaurering i Jotunheimen nasjonalpark 2018 - anbod

Fylkesmannen i Oppland v/ Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen ber om pristilbod på stirestaurering i Jotunheimen nasjonalpark for sommaren 2018. Leverandøren må ha spesialkompetanse på stirestaurering ved bruk av stadeigen stein. For fullstendig utlysing, sjå Konkurransegrunnlag som kan lastast ned som pdf.

(Publisert:04.05.2018 Sist endret:08.05.2018)

Følg Lars Monsen i Jotunheimen - minutt for minutt

Fannaråken

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har opna for at NRK får nytte nødvendige tekniske hjelpemiddel for produksjon av TV-programmet "Lars Monsen - minutt for minutt". GD fortel meir om ruta og om turopplegget: https://www.gd.no/nyheter/friluftsliv/tv/denne-ruta-i-jotunheimen-skal-lars-monsen-ga-i-sommer/s/5-18-657696 

(Publisert:08.05.2018)

Endring i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen for perioden 2018 - 2019

Mogop

Kjersti Bjørnstad Fremstad erstattar Aud Hove som fast representant i nasjonalparkstyret for Oppland fylkeskommune frå 2018. Dette etter oppmoding frå fylkeskommunen, etter at Aud Hove gjekk inn i vervet som fylkesvaraordførar. Vi takkar Aud Hove for innsatsen, og ønskjer Kjersti Bjørnstad Fremstad velkomen inn i styret!

(Publisert:03.01.2018 Sist endret:08.05.2018)

Frist for behandling av søknadar

Frister for behandling av søknad om dispensasjon frå verneforskriftene:  Saker til nasjonalparkstyret: 3 veker før møtedato Saker til arbeidsutvalet: 1 veke før tiltak Saker til administrativ behandling: 1 veke før tiltak. Saka sitt omfang, type mm. avgjer om saka kan behandlast administrativt, av AU eller om heile styret må behandle saka.  Bakgrunn for fastsette tidsfristar er ...

(Publisert:05.09.2017 Sist endret:08.05.2018)

Opning av nyrestaurert Skagastølsbu

Deltakarane på opning av nyrestaurert Skagastølsbu.

02. september var det opning av Skagastølsbu - dvs. nyrestaurerte Skagastølsbu. Allereie i 1890 sette Thorgeir Sulheim opp Skagastølsbu eller Hytta på Bandet. Denne bles ned i Midtmaradalen i ein storm vinteren etter og i 1894 vart dagens hytte murt opp. Hytta er enkel med to rom, der det inste vart laga for at damene som skulle klatre kunne skifte....

(Publisert:12.09.2017 Sist endret:08.05.2018)

Stigvedlikehald på Besseggen-stigen

Eit førebyggande tiltak mot erosjon: vassrenner som leier vatnet bort frå stigen

Besseggen er den mest nytta turruta i Jotunheimen, og høge besøkstal krev oppfølging frå fleire. Lokale bedrifter har i sommar etablert ei eige teneste - Besseggenpatrulja. Også Nasjonalparkstyret har fokus på Besseggen, og har i år prioritert skilting og vedlikehald her.

(Publisert:04.08.2017 Sist endret:08.05.2018)
Vis nyhetsarkiv